ησυχία – “Sessizlik”.

Alkinoos Ioannidis’in 1997 tarihli, sözü ve müziğini kendisinin yazdığı bir şarkısı.

Sözlerinin Türkçe anlamı şu şekildedir:

Çok şeyler söyledim, az yaşadım
ve yarı yolda kaldım
burada ağzım (derinlere) gömüldü,
sözcüklerim havaya karıştı
konuştun, başka acılardan bahsettin.
sadece iki şarkı ile
ikna etmeye çalışıyorum sizleri hepinizi
ama bir bakışınız yetiyor geri adım atmama
konuşmadın, tek bir kelime bile etmedin.
ama beni üzen şeyler hakkında
şarkı söylemem gerekseydi
dudaklarımdan söz duyulmazdı,
bırakırdım erisinler
sessizlik,
sessizlik,
tek kelime yok.
çünkü beni bu kadar acıtan şeylerin
hiç bir anlamı yok
dudağımın ucuna kadar geliyor
ama tam o anda yok oluyorlar
sadece sessizlik,
sessizlik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.