Μάνα δε φυτέψαμε

Müzik Manos Loizos’a, sözler Lefteris Papadopulos’a ait. Sene 1970.
Yorgos Dalaras söylüyor.

Şöyle diyor şarkı:

Tesbih koptu, boncuklar etrafa dağıldı
bir ağıt tutturdu bir grup adam.

Anne biz tek bir çiçek bile dikmedik toprağa
ve çok pahallıya ödedik hayatta iki kuruşun bedelini.
Anne biz tek bir şarkıyı bile bitirmedik
güneşi dilendik fakat yandık kavrulduk.

Söndü gaz lambası ve karanlık çöktü
son vapur Midilli’de suya gömüldü.

Anne biz tek bir çiçek bile dikmedik toprağa
ve çok pahallıya ödedik hayatta iki kuruşun bedelini.
Anne biz tek bir şarkıyı bile bitirmedik
güneşi dilendik fakat yandık kavrulduk.